maandag 14 augustus 2017

TIBtools Combinatiegroep 2/3

Het heeft wel niet zoveel te maken met rekenen. Maar ik ben wel erg trots! Het boek van collega Cobi en mij is klaar! 't Was in de vakantie bezorgd!Er zijn steeds meer scholen die vanuit hun visie op goed onderwijs een combinatiegroep 2/3 formeren. Zulke scholen zien kansen voor zowel de kleuters als de kinderen in groep 3. Wie van een combinatiegroep 2/3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing, vindt in deze TIBtool concrete antwoorden op vragen zoals: Hoe maak ik van twee groepen één groep? Heeft een combinatiegroep 2/3 een ideale samenstelling? Hoe verdeel ik mijn aandacht goed? Hoe ga ik om met methoden? Kan ik nog thematisch werken zoals in een kleutergroep? Hoe bewaak ik de einddoelen? Hoe instrueer ik direct en effectief? Hoe kan ik nog bewuster plannen en organiseren? Hoe ziet mijn weekplanning er uit? Hoe zorg ik voor een rijke speelleeromgeving?

Leerkrachten en intern begeleiders vinden volop handvatten om met de collega’s van de groepen 1 tot en met 4 na te denken over een voor hen meest kansrijke aanpak om een combinatiegroep 2/3 te vormen, zodat deze leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale opbrengsten. Zo wordt de combinatiegroep 2/3 succesvol.

Bestellen? Klik hier

zondag 9 juli 2017

Spreuk 26

"Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich ontwikkelen"

Bron: Leraar 24woensdag 5 juli 2017

Voor de vakantie

Na een lange zomervakantie zijn kinderen vaak een aantal dingen die ze daarvoor nog heel goed wisten weer vergeten. Het zou voor hen heel goed zijn als ze ook in die 6 weken nog af en toe even bezig zijn met bijvoorbeeld rekenen, maar hoe doe je dit zo dat ze wel echt lekker vakantie kunnen vieren?  Hieronder een aantal ideeën van Annemieke Augusteijn.

Klik hier voor de linkzondag 2 juli 2017

Rekenspel 175 Sommenestafette

Groep:             3,4,5,

Materiaal:         sommen op een kaartje en antwoord kaartjes 
                        of een blad met sommen en u heeft de antwoorden op                             kaartjes geschreven
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van de bewerkingen
Vorm:              groepjes van 2,3,4 
Werkwijze
  • Verdeel de kinderen in groepjes en laat ze in een rij staan.
  • Leg een aantal meters verderop voor elk groepje kaartjes met sommen neer.
  • Geef elk groepje een stapel met antwoordkaartjes.
  • Om de beurt mag de voorste een antwoordkaartje pakken en naar de sommen rennen.
  • De speler legt het antwoord boven op de som.
  • Het groepje dat als eerste alle sommen goed heeft gemaakt, heeft gewonnen.
Klik hier voor de link

Tip:
Uiteraard kan dit spel gespeeld worden met verschillende soorten sommen. Ook voor tafels geschikt.

woensdag 28 juni 2017

Een spelletje aanschaffen voor de vakantie: Pak die zak

Een voor mij nieuw spel. Voorwaarde is dat de spelers niet te veel moeten verschillen in hun niveau van hoofdrekenen.Kaartspel Pak die zak! is reactiesnelheidsspel vergelijkbaar met spellen als Halli Galli. Bij Pak die zak! moet je echter meer (en sneller) hoofdrekenen dan bij Halli Galli.
In dit eenvoudige kaartspelletje spelen en rekenen alle spelers tegelijkertijd. Je moet steeds zo snel mogelijk uitrekenen of de omgedraaide kaart al dan niet in één van de 4 rijen kan worden gelegd. Denk je dat de kaart past, pak dan zo snel mogelijk de zak, die midden op tafel staat. Klopt het, dan win je alle kaarten uit die rij. Maar heb je het mis, dan moet je een gewonnen kaart inleveren. Omdat het doelgetal aan het begin van elk spel opnieuw wordt bepaald, is geen partij hetzelfde.Voor meer uitleg:  Klik hier

zondag 25 juni 2017

Rekenspel 176 Vakantie tossenEen meegevertje: Koop bij de Action voor alle kinderen van de school een spel kaarten. €0,28 per kind. Kopieer een van de onderstaande spellen op een kaartje en geef dit de kinderen mee.
Doe er een Rekenbingo kaart bij. Wie de bingokaart vol heeft krijgt na de vakantie een beloning. Bv een kwartier een spel voor de groep kiezen...
Vakantie tossen - gewoon
Je mengt de twee stapels kaarten door elkaar en krijgt elke speler de helft. Het is de bedoeling dat de spelers beide één kaart omdraaien. Degene met de hoogste kaart wint en krijgt beide kaarten. Dit herhaalt zich tot een van de spelers geen kaarten meer heeft. Wanneer beide kinderen trouwens dezelfde waarde omdraaien, dan moeten ze beide een stapeltje van drie kaarten afpakken en daar de bovenste van omdraaien. Wie nu de hoogste kaart heeft, krijgt alle acht de kaarten.
Dit spel is geschikt om kinderen met het concept 'meer, minder of gelijk' te laten oefenen (groep 1 en 2).


Vakantie tossen - plus
Je speelt het spel ongeveer hetzelfde, alleen draaien de spelers nu niet één, maar twee kaarten om. De winnaar is nu degene waarbij de som van beide kaarten het hoogst is. Bij een even hoge som, geldt ook hier dat er drie kaarten ingezet moeten worden, waarvan de bovenste twee omgedraaid worden. De hoogste som daarvan wint. Je zou het spel ook met minsommen kunnen spelen.
Dit spel is geschikt om kinderen de min- en plussommen onder de twintig te laten oefenen (groep 3 en 4).


Vakantie tossen - keer
Je speelt het spel ongeveer hetzelfde, alleen draaien de spelers nu niet één, maar twee kaarten om. De winnaar is nu degene waarbij het product van beide kaarten het hoogst is. Bij een even hoog product, geldt ook hier dat er drie kaarten ingezet moeten worden, waarvan de bovenste twee omgedraaid worden. Het hoogste product daarvan wint.
Dit spel is geschikt om kinderen de tafeltjes te laten automatiseren (groep 5 en 6).


Vakantie - mix
Het verschil bij dit spel is dat je hier telkens drie kaarten omdraait. Voorafgaand spreken de spelers bewerkingen af, bijvoorbeeld 'min en plus' of 'plus en keer'. Ze moeten de drie omgedraaide kaarten dan zo neerleggen dat de score het hoogst is. Bijvoorbeeld: 3x5+7 is minder waard dan 7x5+3.
Dit spel is geschikt voor het oefenen met de volgorde van bewerkingen (groep 7 en 8).

Klik hier voor de link van een BINGO kaart in de words versie

Klik hier voor de link van een BINGO kaart in de PDFversie
Naar een idee van JUF LISA

woensdag 21 juni 2017

Uitdagende wiskundeopdrachten voor de basisschool? www.w4kangoeroe.nl

Dit jaar hebben de kinderen van mijn school mee gedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Met rode wangen en de tong uit hun mond waren ze aan de slag. Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!).In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.


De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.  De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau.

De oude opgaven staan op de website en ook niet onbelangrijk: met antwoorden. Leuk om bijvoorbeeld een boekje van te maken voor de slimme rekenaars, voor de laatste weken van het schooljaar, om mee te geven als vakantieboekje...Klik hier voor de link

zondag 18 juni 2017

Attentie voor de kinderen voor de meester en juffendag

Elk kind krijgt van ons een kaartspel van de Action €0,24 . Per groep hebben we er een kaartje met en spel. Op de website van de school staan voor 8 groepen spellen.


Klik hier voor de link voor alle spellen


maandag 12 juni 2017

Feestje 150000 views.....Rekenen is top

FeestjeRekenen is top bereikte vandaag de mijlpaal van 150.000 views.  
Even wat getallen
1000 views       op  1 november 2013
5500 views       op  20 december 2013
10.000 views    op 30 maart 2014
50.000 views    op  30 oktober 2015
100.000 views  op  16 november 2016
150.000 views  op  12 juni 2017

Een extra bericht waard.... Dank aan alle viewers. Welk nut heeft een blog als er niet op wordt gekeken! Een mooie stimulans om door te gaan.  
Er zijn nog veel spelen te delen. 
Nogmaals dank voor alle volgers en viewers!
zondag 11 juni 2017

Rekenspel 174 Ogen gooien

Groep:             1, 2,3,4
Materiaal:        1 of 2 grote dobbelstenen
Domein:           getallen
Doel:               het oefenen van het in een keer zien van hoeveelheden
Vorm:              met de hele groep
Spelbeschrijving:
De kinderen staan in de kring. U heeft de dobbelsteen.  Ze mogen de vingers opsteken met het getal dat ze denken dat u gaat gooien. Vervolgens gooit u de dobbelsteen. Wie het fout heeft mag gaan zitten. Wie blijft het langste staan?  Uiteraard kunt u ook kinderen laten gooien.

Laat kinderen het getal steeds maken  met hun vingers. Houd daarbij aan de structuur van de vingers. Dus 2 is 2 vingers van een hand.

Uitbreiding:
Speel het spel met 2 dobbelstenen. Er is dan geen 1. Het getal 11 en 12 leggen de kinderen door 1 of 2 vingers op hun bovenbeen te leggen. 

woensdag 7 juni 2017

Spellen met 10 zijdige dobbelstenen

Gevonden op de website van Bazalt. Allemaal rekenspellen met 10 zijdige dobbelstenen.

Klik hier voor de spellen van  de onderbouw
Klik hier voor de spellen van de middenbouw
Klik hier voor de spellen van de bovenbouw

zondag 4 juni 2017

Rekenspel 173 Tafeltje dobbelen


Groep:             5,6
Materiaal:        twee (zelfgemaakte) dobbelstenen* antwoordenblad
Domein:           getallen
Doel:                tafels  automatiseren en memoriseren
Vorm:               in twee of drietallen*Je hebt twee kubusjes van hout nodig. Bv twee kubusjes die je ook wel bij de kleutergroepen kunt vinden van de oude Frobelgavenset. Schrijf met permente stift op de ene kubus de getallen 2, 3, 6, 7, 8 en 9 en op de andere kubus de getallen 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

De kinderen hebben allemaal het antwoordenblad voor zich. Deze kunt u hieronder downloaden. Laat de kinderen om de beurt met beide dobbelstenen gooien. De getallen die er uit komen, moeten ze met elkaar vermenigvuldigen en het antwoord noteren op het blad. Wie heeft als eerste alle antwoorden?

Klik hier voor het werkblad

woensdag 31 mei 2017

Meetkunde met Zoefi

Een paar eenvoudige voorbeelden voor meetkunde:


Aanzichten van een object bepalen

Leerlingen bepalen welke tekeningen een aanzicht zijn van een gegeven ruimtelijke figuur.


Klik hier voor de link!Een meetkundig patroon voortzetten

Leerlingen krijgen een patroon te zien dat gedeeltelijk is ingevuld en geven aan hoe de verdere invulling eruit gaat zien.


Klik hier voor de link!

zondag 28 mei 2017

Rekenspel 171 Horen en doen

Groep:             1,2,
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip
Vorm:               klassikaal


Kinderen lopen rustig door de ruimte. Speellokaal, buiten, misschien in de klas. Van te voren heeft u met de kinderen  besproken wat kinderen bij 1 tik en 2 tikken moeten gaan doen.
U laat 1 tik horen en de kinderen gaan zitten. Dan laat u 2 tikken horen en de kinderen springen twee keer. Dit spel kun je uitbreiden met net zoveel tikken  als de groep aankan. Eerst op volgorde. Daarna ook door elkaar.

Variatie:
Als leerkracht roep je een getal en kinderen springen dit getal. Of kinderen stampen dit getal.

Tip voor groep 3 en 4:
Kinderen lopen door de ruimte. De leerkracht roept een getal boven de 10. Kinderen springen de tientallen in huppen en eenheden in hupjes.

Variatie:
De meisjes doen de even getallen en de jongens de oneven. De kinderen moeten eerst goed nadenken of het gaat om een even of een onevengetal en dan het getal nog springen.

woensdag 24 mei 2017

Rekenen met Fidget Spinners

Getipt door een collega: rekenen met Fidget spinner van juf Anne van het Blog In mijn hum 
(klik hier voor de link)
"Zoals je misschien ook wel voorbij hebt gemerkt, is er een nieuwe rage aan de gang. De Fidget Spinners worden massaal door kinderen (of eigenlijk ouders van kinderen) gekocht en meegenomen naar school. Nu besloot ik van een nood (want continu die spinners in de lades van de kids laten leggen) een deugd te maken! Ik maakte opdrachtkaarten, waarbij de kinderen alleen of gezamenlijk met de spinners kunnen rekenen! De opdrachtkaarten kunnen uitgeprint worden, gelamineerd voor duurzaamheid en vervolgens in de les worden ingezet.

Elke spinner krijgt voor aanvang van het rekenspel een stickertje op één van de drie uitsteeksels. De kinderen leggen de spinner op het midden van een draaischijf. Ze mogen de spinner laten draaien en het getal waar de sticker op terecht komt, wordt genoteerd op een rekenblaadje. Vervolgens mogen ze uit de andere cirkel ook een getal draaien. Deze getallen vormen een som."  Juf Anne


Klik hier voor de link met de tafelsommen tot 5
Klik hier voor de link met de tafelsommen tot 10
Klik hier voor de link met de sommen tot 20

zondag 21 mei 2017

Rekenspel 163 Tafelvierkantjes

Groep:             4 t/m 6 
Materiaal:        werkblad  zie hier onderaan de link en twee dobbelstenen

Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  de tafels
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee
Als er een spel is wat kinderen heel erg leuk vinden is het wel dit spel. Ik heb geen idee van wie het spel is.  Maar de kinderen op mijn school vinden het de topper.

Kinderen gooien om beurt met 2 dobbelstenen en voeren de vermenigvuldiging uit. Eén zijde van het passende vierkantje wordt aangestreept in die leerling zijn/haar kleur. Wanneer een leerling vier zijden van een vierkantje heeft kunnen aanstrepen, mag hij/zij het vierkantje inkleuren. Wie het meeste vierkantjes heeft kunnen inkleuren wint het spel.


Klik hier voor de link met de tafels tot met 6 x 6
Klik hier voor de link met een tafelblad tot en met de tafels tot 10

Tip voor pluskinderen:
Laat kinderen zelf een getallenblad ontwerpen met dobbelstenen met de de getallen van 4,5,6,7,8,9. Wat gaat er dan gebeuren? Welke getallen moeten er op het blad?
Laat vervolgens de andere kinderen dit spelen.

Klik hier voor de link met sommen tot 20. 

woensdag 17 mei 2017

Rekenen met de tablet

Wist je dat je op de site van het Freudentalinstituut ook allerlei spelletjes kunt vinden voor de tablet. Elke maand wordt er een nieuw spel toegevoegd.Klik hier voor de link

zondag 14 mei 2017

Rekenspel 169 Landje pik 2

Groep:             3,4,5,6,7,8
Materiaal:        werkblad 

Domein:           getallen
Doel:                
• Feitenkennis en rekenstrategieën zowel het getalgebied tot 20 als in                          het getalgebied tot 100.
                        • Deelbaarheid van getallen. Getallen die alleen maar deelbaar zijn                               door 1 en door zichzelf (priemgetallen).
                        • Patroonherkenning.
Vorm:               in tweetallen  

.

Nog een keer Landje pik maar dan anders. Deze versie komt van de website van het Freudentalinstituut. Een site met veel meer spel ideeën.  
Bron: klik hier voor de link

In Landjepik versterken twee spelideeën elkaar. Eén daarvan is ‘landje veroveren’, het andere spelidee lijkt op dat van het bekende 24-game. Het spel is een pen-en-papier-spelletje waarbij de basisvaardigheden geoefend kunnen worden. Dat oefenen verloopt niet alleen speels maar ook productief: leerlingen komen door eigen inbreng in korte tijd in aanraking met veel vertrouwde en minder vertrouwde getalrelaties en rekenstrategieën. Ook allerlei spelstrategieën kunnen worden ingezet. Naast slim rekenen kun je dus ook slim spelen en … slim samenspelen. Daarnaast is Landjepik een spel dat uitnodigt om de spelregels naar je hand te zetten. En het speelveld inspireert tot andere spelideeën. Leerlingen zijn vaak heel goed in staat om (samen) zinvol te knutselen aan de spelregels en komen ook vaak op leuke, alternatieve spelideeën.

Het speelveld bestaat uit 9x9 getallenlandjes (zie kopieerblad). Het is de bedoeling dat de spelers beurtelings zoveel mogelijk landjes veroveren. Dat gaat als volgt: Eén van de spelers streept een getal aan in het getallenblok dat zich voor het speelveld bevindt. Dat getal is het landjepikgetal voor de andere speler. Die gaat op zoek naar drie aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen het landjepikgetal kunnen vormen. Dat gaat op de manier van het 24-game via optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met een tussenuitkomst mag verder gerekend worden. Het gevonden drielandjesgebied wordt gemarkeerd en de jacht op meer gebieden wordt voortgezet totdat de afgesproken tijd om is. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Varianten:
1. Twee tegen twee. Dan is het mogelijk om het zoekwerk te verdelen. Bijvoorbeeld als het landjepikgetal 50 is. De ene speler zoekt patronen met 4, 6 en 9, de andere speler met 5, 5 en 2 (of andere combinaties).

2. Slangen maken. Een slang is een serie van drie of meer opeenvolgende getallen(landjes) die aan elkaar grenzen of met hoekpunten aan elkaar vast zitten (diagonaal).

3. Samen … Iedere speler heeft een eigen speelveld. Tegelijk begint het zoeken naar twee aan elkaar grenzende getallen(landjes) die samen bijvoorbeeld 5 zijn.

4. Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Steek de rivier over vanaf één kant naar de tegenoverliggende kant en reken je vaargetal uit. Dat rekenen begint met het eerste getal waar je op terecht komt. Elk volgend getal tel je daarbij op of trek je daarvan af. Als je aan de overkant bent, moet je aan je tegenspeler een bedrag betalen dat overeenkomt met het vaargetal. Zorg er dus voor dat het vaargetal zo klein mogelijk is. Maar wees op je hoede. Als het vaargetal onder nul duikt, ben jij in het water gevallen.

Klik hier voor de link

zondag 7 mei 2017

Rekenspel 168 Landje pik met tafels

Groep:             4 t/m 6 
Materiaal:         twee dobbelstenen een een papier met vakjes, rode pen en blauwe                             pen, 
time timer
Domein:           getallen
Doel:                oefenen van  de tafels
Vorm:               in tweetallen of in een groepje twee tegen twee

Om de beurt gooien de kinderen de twee dobbelstenen. bv 3 en 4. Dan wordt het landje: 3 bij 4 blokjes en in het midden schrijven ze het antwoord van de tafel. Ze moeten steeds aansluitend een landje pikken. Als dat niet lukt is hun beurt voor bij. Zie de time timer op bv 10 minuten. Wie heeft het grootste land gepikt?

Bron: Klik hier voor de link

zondag 30 april 2017

Spreuk 25

"De kracht van het spel helpt kinderen die even stilstaan weer vooruit."
Josee van Braam @krachtenspelwoensdag 26 april 2017

Set gevonden in de kringloop

Mijn dag is weer goed. Een zo goed als nieuw rekenspel Set, vond ik in de kringloop. Voor €1,00. Mijn dag kan niet meer stuk.De spelregels:

De start:

De kaarten worden geschud en op een gedekte stapel gelegd. De bovenste 12 kaarten worden in 3 rijtjes van 4 kaarten open neergelegd.
Op de kaarten staat een afbeelding met 4 verschillende eigenschappen: vorm, aantal, kleur en vulling. Elke eigenschap komt op 3 verschillende manieren voor:
de vorm is een rechthoek, ovaal of golf;
het aantal is 1, 2, of 3;
de kleur is rood, groen of paars;
de vulling is vol, leeg of gespikkeld.

Verder in het spel:

De spelers proberen in de 12 openliggende kaarten een set van drie kaarten te vinden, waarbij voor elk van de vier eigenschappen geldt dat het op alle drie de kaarten hetzelfde is of juist allemaal verschillend.
Voorbeeld: de kaarten die op de voorkant van de doos zijn afgebeeld vormen een set: het aantal en de vulling is hetzelfde, de kleur en de vorm is verschillend.
De speler die een set ontdekt, roept "Set!" en wijst de drie kaarten aan. Als deze kaarten een correcte set vormen, neemt hij de kaarten voor zich. De open plekken worden opgevuld met kaarten van de stapel en de volgende set kan gezocht worden. Als de aangewezen kaarten geen set vormen, dan volgt er een sanctie.
Het kan voorkomen dat de openliggende kaarten geen set bevatten. Er worden 3 nieuwe kaarten bijgelegd. Als nu een set wordt gevonden, worden de overgebleven openliggende kaarten weer in 3 rijtjes van 4 kaarten neergelegd.

Slot:

Het spel eindigt zodra geen set meer gevonden wordt en de trekstapel op is. Winnaar is de speler die de meeste sets heeft gevonden.

Bron: http://www.anderspel.nl/set.html

donderdag 20 april 2017

Koningsdag Rekenspel 51 Waar zijn de knopen van de koning?

Groep:             1,2,3
Materiaal:        15 kleine goudkleurig knopen, 

                       25 oranje doppen van sappakken
Domein:          meetkunde
Doel:               oriënteren en redeneren
Vorm:              groepje van  vier


Klik hier voor het spel 


dinsdag 18 april 2017

Koningsdag Rekenspel 50 De kroon van de koning

Groep:             1+,2,3
Materiaal:         aantal oranje doppen, of "gouden" kroonkurken in een pot,

                        speelborden, dobbelsteen waar de 5 en 6 zijn  
                        afgeplakt met een (oranje) stip
                        evt een zandloper of stopwatch 
Domein:           getallen
Doel:               
splitsen
Vorm:              kleine kring of in twee- of drietallen

Klik hier voor de spelregels


zondag 16 april 2017

Koningsdag Rekenspel 170 Buren van de Koning

Op de website van het Programma Met sprongen vooruit staan voor de groepen 3 t/m 8  rekenspellen voor Koningsdag. Om alvast in de stemming te komen!
Klik hier voor de link

donderdag 13 april 2017

Spreuk van OMJS

Een leuke poster vond ik op de website van Onderwijs maak je samen. Gratis  te downloaden. Klik hier voor de link.vrijdag 7 april 2017

Gezien tijdens de Jaarvergadering van de NVORWO: Rekenportfolio po-vo

Vandaag heb ik een workshop gevolgd bij Margreet Mulder, van Instar Onderwijsadvies,  die samen met de scholen van  CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel dit rekenportfolio heeft ontwikkeld. Dit portfolio lijkt op een spiekschrift voor kinderen. Maar geeft duidelijke kaders aan van wat kinderen moeten kennen en kunnen. Kinderen geven zelf vorm aan de voorbeelden.

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven.

Rekenportfolio en handleiding

Het doel van het rekenportfolio is te komen tot een goede aansluiting van de rekenstrategieën en lesstof van de basisschool op die van het Voortgezet Onderwijs. Door gebruik van het portfolio ontslaat er een doorgaande leerlijn en leerlingen zullen de rekenstrategieën die ze op de basisschool hebben geleerd herkennen in het voortgezet onderwijs. De overgang tussen de verschillende onderwijssectoren zal daardoor soepeler verlopen. Niet alleen bij het vak rekenen, maar ook bij andere vakken waar wordt gerekend, zoals bij wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.
Het rekenportfolio is bedoeld als naslagwerk naast de reguliere methodes. Elke leerling krijgt een rekenportfolio en elke docent/leerkracht een rekenportfolio en een handleiding. In de handleiding staat een toelichting op de onderdelen die aangeboden worden in groep 7 en 8 en klas 1. Het rekenportfolio is een groeidocument.

Bron: http://www.nvorwo.nl/ontwikkeling-rekenportfolio-pcbo-tytsjerksteradiel/

Klik hier voor het portfolio
Klik hier voor de handleiding

woensdag 5 april 2017

Pasen Rekenspel 91

Rekenspel 91 Waar is het ei verstopt?

Groep:             1,2,3
Materiaal:         een mooi paasei
Domein:           meetkunde
Doel:                lokaliseren
Vorm:              klassikaal, groepjes

Klik hier voor de uitleg

woensdag 29 maart 2017

Pasen Rekenspel 92

Rekenspel 92 Splitsen met eieren

Groep:             2, 3
Materiaal:        eierdozen van 6, 10, 12

                       kunststof eieren
Domein:           getallen
Doel:               splitsen van getallen
Vorm:              klassikaal, kleine kring, tweetallen

Klik hier voor de regelszondag 26 maart 2017

Rekenspel 167 Eierspel

Groep:             1,2,3,4

Materiaal:         min.2  eierdozen (met 6 of met 10) dobbelstenen die                              jezelf kunt veranderen,  nep eieren of blokjes  
Domein:           getallen
Doel:                oefenen van hoeveelheden
Vorm:              groepjes van 2,3,4 
Jonge kinderen zijn meer betrokken in betekenisvolle contexten. Dus gaat het over Pasen, de boerderij, kippen etc. dan spreekt bovenstaand spel bijna voor zichzelf. Allerlei variatie zijn mogelijk.

Voor jonge kinderen: als je 3 gooit mag je een ei pakken. Wie heeft als eerste zijn doos vol?

Voor oudere kinderen:  leer het begrip en symbool erbij en eraf... Wie heeft als eerste zijn/haar doos vol?

Bron: Pinterest


Rekenspel 164 Kippenbingo

Groep:             1,2,3

Materiaal:         speelblad dobbelsteen en fiches 
Domein:           getallen
Doel:                oefenen van hoeveelheden
Vorm:              groepjes van 2,3,4 
Kinderen krijgen allemaal een speelblad. Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen. Als ze een getal gooien mogen ze op hun bingoblad op een betreffend kip met de hoeveelheid eieren een fiches leggen.  Heb je geen kip met het zelfde aantal eieren als ogen op de dobbelsteen, dan heb je pech.  Degene die als eerste alle vakjes vol heeft, heeft gewonnen.

Klik hier voor het speelblad in words
Klik hier voor het speelblad in pdfwoensdag 22 maart 2017

Buitenspel week van 11 tot 13 april 2017

Op Dinsdag 11 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Tijdens De Nationale Buitenlesdag gaan kinderen in heel Nederland naar buiten om te leren. Voor een gymles, een tekenles, of om over de natuur te leren. Maar ook taal- en rekenlessen zijn buiten vaak veel leuker dan binnen!

Voor De Nationale Buitenlesdag verzamelde Jantje Beton ideeën van kinderen leerkrachten en ontwikkelde samen met hen leuke, interessante en uitdagende lessen. Deze lessen zijn gebundeld in de Buitenlesbundel. Je ontvangt de Buitenlesbundel gratis na aanmelding voor de Buitenlesdag.

Klik hier voor de link voor meer info

In de bundel staan leuke voorbeelden van Rekenlessen: Een impressie ( De bundel is gratis, na aanmelding te verkrijgen. Een buitenactiviteit is al genoeg voor een aanmelding.)

Voor groep 1/2


Voor groep 4/5/6 lessen over tafels

Voor groep 7/8

Een les over meetkunde.